Jalgratta- ja pisimopeedijuhi kursused üldhariduskoolide õpilastele

nneleid Jalgrattakooli logo 

Koolitajast

 

Õnneleid Jalgrattakoolis viivad tunde läbi:

1)  Jana Õnneleid – pikaajaline kogemus üldhariduskoolis pedagoogina, mootorsõidukijuhi liiklusõpetaja, jalgrattajuhi õpetaja, lõpetanud Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži Liiklusohutuse eriala, Tallinna Ülikooli magistriõppe tudeng; 

2)  Toivo Õnneleid - enam kui neljateistkümneaastane kogemus A- ning B-kategooria mootorsõidukijuhi liiklusõpetajana autokoolis, erinevate liiklusohutusele suunatud koolituste läbiviija, jalgrattajuhi õpetaja, lõpetanud Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži Liiklusohutuse eriala cum laude.

 

Kursuste eesmärk

Pakkuda Tartu linna ja maakonna üldhariduskoolide õpilastele võimalust õppida jalgratta- ja pisimopeedijuhi kursustel neile tuttavas ja mugavas õpikeskkonnas, omandada vajalikud teadmised ja oskused ohutuks liiklemiseks nimetatud sõidukitega ning valmisolekut sooritada vajalikud eksamid juhtimisõiguse saamiseks. Kaugemale mõeldes peab vähenema jalgratturitega seotud liiklusõnnetuste arv ja üheks võimaluseks selle eesmärgi saavutamisel on pakkuda lastele kvaliteetset õpet.

Nõuded kursustel osalejale

Jalgratta- ja pisimopeedijuhi kursustel saavad osaleda 10 – 15 aastased noored. Kuni 15-aastasel juhiloa taotlejal peab olema seadusliku esindaja kirjalik nõusolek jalgratturi juhiloa saamiseks. Kursustel osaleja võtab endale kohustuse mitte puududa põhjuseta teooria- ja sõidutundidest.

Koolituse korraldus

Jalgratta- ja pisimopeedijuhi koolitus toimub Õnneleid Jalgrattakooli õppekava järgi, mis on koostatud vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. juuni 2011. a määruse nr 43 „Jalgratturi ja pisimopeedijuhi ettevalmistamise, eksamineerimise ning juhiloa väljastamise kord, jalgrattajuhiloa vorm ning nõuded õppevahenditele ja õppeväljakule ning jalgratturi kvalifikatsioonile" Lisa 4-le. Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning teadmiste kontrollist. Teooriaõppe tunni kestus on 45 minutit, sõiduõppekorra kestus on 25 minutit.

Teooriakursuse läbiviimisel kasutatakse aktiivõppe meetodeid, PowerPoint esitlusi ja õppefilme. Praktilise õppe käigus harjutatakse õppeväljakul manööverdusharjutusi ja harjutatakse liiklemist imiteeritud liiklusega liikluslinnakus  või reaalsetes liiklussituatsioonides vähese liiklusega teedel. Iga laps saab koduseks õppimiseks harjutustestide komplekti.

Kursuste soovitatav maksimaalne osalejate arv on 24 õpilast. Kursused toimuvad üldhariduskoolides kokkuleppel koolivälisel ajal.

Hinnakiri

  • Kursuse maksumus ühe õpilase kohta on 35 eurot tingimusel, et osaleb vähemalt 16 last.
  • Üksikkorras eksami vastu võtmine lapsevanema avalduse põhjal - 15 eurot.
  • Juhiloa duplikaadi väljastamine - 10 eurot.

Küsimuste tekkimisel ja täpsema info saamiseks pöörduda allolevatel kontaktidel.

Õnneleid Jalgrattakool

Jalgrattakooli juhataja

Jana Õnneleid

tel: +372 5344 1572

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Registrikood 12179524

Jalgrattakooli arvelduskonto on:

OÜ RaiToi Koolitused

IBAN EE302200221053592593